Ranganna Gaeilge - Aonad na Gaeilge - Ollscoil Luimnigh - Co. Luimneach

D’fhoghlaimeoirí

Ranganna Gaeilge - Aonad na Gaeilge - Ollscoil Luimnigh - Co. Luimneach

Ranganna Gaeilge - Aonad na Gaeilge - Ollscoil Luimnigh - Co. Luimneach

Ranganna Gaeilge d'Fhoghlaimeoirí Fásta ag leibhéil éagsúla

Tá ranganna á reachtáil ag Aonad na Gaeilge ar an gcampas, tráthnóna amháin sa tseachtain ar feadh dhá uair a chloig. Fad na gcúrsaí ná 10 seachtaine agus an costas ná €125. Tá leibhéil éagsúla i gceist: 

• Glantosaitheoirí: Tá an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine nach ndearna staidéar ar an nGaeilge riamh, daoine a rugadh thar lear, mar shampla, nó daoine a bhfuair díolúine ón nGaeilge ar scoil. Ar siúl trathnóntaí Dé Máirt @ 19.00-21.00

• Bunrang: Oiriúnach do dhaoine a bhfuil an Ghaeilge acu ón scoil ach a bhraitheann nár thóg siad na bunstruchtúir leo. Beidh deis ag rannpháirtithe filleadh ar nathanna agus ar struchtúir bhunúsacha sa chúrsa seo. Ar siúl trathnóntaí Dé Máirt @ 19.00 -         21.00 

• Meánrang: Oiriúnach do dhaoine a raibh caighdeán maith Gaeilge acu ar scoil. Seans maith go mbeidh rannpháirtithe as cleachtadh ach beidh dúshlán á lorg acu chomh maith. Ar siúl trathnóntaí Dé Deardaoin 2017 @ 19.00 - 21.00 Clárúchán: Cuir glaoch ar Jillian 061 234 754 nó cuir ríomhphost chuig jillian.nimhaille@ul.ie.