Áiseanna foghlama ‘Activate Speech’

Áiseanna foghlama ‘Activate Speech’

Áiseanna foghlama ‘Activate Speech’

Áiseanna foghlama ‘Activate Speech’

Soláthraíonn Activate Speech áiseanna foghlama do réimse aoise agus cumais ó pháistí óga go déagóirí ar mian leo an Ghaeilge a fhoghlaim nó a bhfuil riachtanais bhreise oideachais acu. I measc na n-áiseanna tá fótachártaí teanga, leabhair fhuaimnithe, leabhair teanga, póstaeir agus cluichí lató. Tugtar treoracha agus leideanna úsáideacha le gach áis. Ar mhaithe le marthanacht na n-áiseanna, is i mboscaí miotail atá na cártaí agus na cluichí lató.

Mar shampla...

Na pacaí cártaí:
Stór Luath Focal,
Réamhfhocail,
Fóranimneacha,
Na Ceangail idir Focail,
Briathra.

Oireann na háiseanna seo don bhunscoil agus don iar-bhunscoil

Maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.