Bróisiúr ‘Séideán Sí’

Bróisiúr ‘Séideán Sí’

Bróisiúr ‘Séideán Sí’

Bróisiúr ‘Séideán Sí’

Clár bunscoile i gcomhair mhúineadh an churaclaim Ghaeilge. Idir áiseanna digiteacha agus áiseanna clóite ann a fhéachann le cúram
a dhéanamh de gach uile ghné den churaclam. Tá sé bunaithe aran gcur chuige cumarsáideach agus déantar comhtháthú ann ar naceithre scil: éisteacht; labhairt; léitheoireacht; scríbhneoireacht 

Download