Téacsleabhair agus Áiseanna Iarbhunscoile

Téacsleabhair agus Áiseanna Iarbhunscoile

Téacsleabhair agus Áiseanna Iarbhunscoile

Téacsleabhair agus Áiseanna Iarbhunscoile

Sa bhróisiúr seo tá cur síos ar an soláthar atá déanta ag An Gúm do Shiollabais an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta mar aon le háiseanna tagartha a chuidíonn le daltaí tuiscint níos iomláine a fháil ar na hábhair atá á bhfoghlaim acu. Ina measc tá téacsleabhair, leabhair saothair, leabhair eolais, póstaeir, mapaí agus puzail míreanna mearaí.

Download