Dianchúrsa Gaeilge

Do Mhúinteoirí

Dianchúrsa Gaeilge

Dianchúrsa Gaeilge

Dianchúrsa Gaeilge do mhúinteoirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge 

  • soláthróir:
    An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta
  • Seoladh:
    35 Cearnóg Mhic Liam, Baile Átha Cliath 2
  • Fón:
    00353  01 6340831
  • Gréasáin: