Dioplóma i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta

Do Mhúinteoirí

Dioplóma i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta

Dioplóma i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta

Clárú

Tosnóidh an cúrsa seo arís i Meán Fómhair 2018. Is cúrsa páirtaimseartha é, a bheidh ar siúl thar 10 Satharn i gcathair Bhaile Átha Cliath.

Leagtar béim láidir sa Dioplóma ar an gcleachtadh teagaisc sa seomra ranga. Tá béim ar an  bhféinanailís, ar an bpiarmheasúnú agus ar thacaíocht phraiticiúil don mhúinteoir. Beidh deis ag gach rannpháirtí tacaíocht agus comhairle a fháil ó mheasúnóir a thabharfaidh 3 chuairt ar an rannpháirtí le linn dó / di a bheith i mbun teagaisc. Déanfar taifeadadh físe ar gach ceann de na cuairteanna sin agus beidh na taifeadtaí físe mar bhunús le hobair leanúnach an chúrsa. Déanfaidh na rannpháirtithe féinmheasúnú ar na taifeadtaí físe agus gheobhaidh siad aiseolas ón measúnóir chomh maith.

Feidhmeanna an chúrsa

·         Oiliúint a chur ar fáil do rannpháirtithe maidir le conas Gaeilge a mhúineadh d’fhoghlaimeoirí fásta.

·         Cur le scileanna teagaisc na rannpháirtithe.

·         Cur le heolas na rannpháirtithe ar an taighde is deireanaí a rachadh chun tairbhe dóibh i múineadh na Gaeilge d’fhoghlaimeoirí fásta.

·         Deis a thabhairt do rannpháirtithe smaointe, moltaí praiticiúla agus tuairimí a mhalartú. 

FOIRM IONTRÁLA