Teastas Iar-Chéime san Oideachas (iar-bhunoideachas)

Do Mhúinteoirí

Teastas Iar-Chéime san Oideachas (iar-bhunoideachas)

Teastas Iar-Chéime san Oideachas (iar-bhunoideachas)

Cúrsa Múinteoireachta iar-bhunoideachais do chéimithe

  • soláthróir:
    Ollscoil na Banroníona
  • Seoladh:
    Ollscoil na Banríona, Scoil Oideachais, 69-71 Sráid na hOllscoile, Béal Feirste, BT7 1HL
  • Fón:
    0044 (0)28 9097 5941/3323
  • Gréasáin: