http://www.anmuinteoir.ie/

http://www.anmuinteoir.ie/

http://www.anmuinteoir.ie/

http://www.anmuinteoir.ie/

Is féidir le múinteoirí tacaíochtaí éagsúla le cabhrú leo Gaeilge a mhúineadh a aimsiú ar www.anmuinteoir.ie. Tá foclóir agus nathanna liostaithe faoi téamaí éagsúla -  Mé Féin, Sa Bhaile, Ar Scoil, Bia, An Teilifís is go leor eile. Chomh maith le sin is féidir na focal le haghaidh réimse amhráin a íoslódáil mar aon le gníomhaíochtaí le déanamh leo. Tá eolas ar fáil ar forainmneacha agus briathra. Má tá tú ag díriú ar aoisghrúpa níos óige, tá neart ann le haghaidh naíonáin. Is féidir teacht ar stór seanfhocal ar an suíomh.