IrishHomework.ie

IrishHomework.ie

Molta don mhúinteoir an seomra ranga a thiontú bunoscionn do labhairt na Gaeilge

Is ardán ar líne é IrishHomework.ie Ligeann sé don mhúinteoir an seomra ranga a thiontú bunoscionn do labhairt na Gaeilge. Tá Gael Linn an-tógtha leis an chur chuige nua seo maidir le foghlaim na Gaeilge. Foghlaimíonn daltaí comhráite gairide sa bhaile ar cibé gléas is mian leo. An lá dar gcionn stiúrann an múinteoir ról-imirt nó gníomhaíocht thasc-bhunaithe sa sprioctheanga le deis a thabhairt don dalta an méid atá foghlamtha acu a chleachtadh mar ghrúpa. Tá ábhar na gceachtanna dírithe ar ghnáthshaol an dalta féin ar scoil, sa bhaile agus ag súgradh. Tá uirlisí simplí agus éifeachtacha mar chuid den phacáiste seo a spreagann an dalta le bheith ag staidéar agus ag foghlaim leo féin.

An phríomhsprioc atá ag IrishHomework.ie an dalta a spreagadh chun foghlaim agus tógáil ar an mhóiminteam ar dhóigh inbhuanaithe. Deir múinteoirí a bhain triail as IrishHomework.ie go spreagann sé daltaí go mór le cumarsáid níos fearr a dhéanamh agus iad ag foghlaim na Gaeilge. ‘Sí an chumarsáid an phríomhsprioc atá le foghlaim teanga.

Tuilleamh Eolais: Robin Rynhart - rrynhart@gmail.com

 

Teachers encouraged to flip their classroom for oral Irish

IrishHomework.ie is an online platform allowing teachers to flip their classroom for oral Irish. Gael Linn are delighted to support this new approach to learning Irish. Students learn short dialogues at home on their preferred device. The following day, the teacher facilitates role play or other task-based target language activities getting students to use their newly learned Irish in a lively group context. Lesson content is relevant to students everyday life at home, in school and at play. IrishHomework.ie incorporates several simple and engaging tools to encourage regular study and revision.

The primary objective of IrishHomework.ie is to build on momentum and motivation in a sustainable way. IrishHomework.ie teachers report great improvement in student motivation and realisation of the primary purpose of learning Irish which is "for communication".

Further Information: Robin Rynhart - rrynhart@gmail.com