DEIREADH SEACHTAINE GAEILGE AGUS CULTÚIR 2018

DEIREADH SEACHTAINE GAEILGE AGUS CULTÚIR 2018

Cedar Rapids, Iowa, Márta 2018. Beidh Deireadh Seachtaine Gaeilge bliaintúil á réachtáil ag “Iowa Irish”, grúpa eagraíochtaí deonacha atá tiomnaithe do chur chun cinn na Gaeilge, i Coe College, Cedar Rapids, Iowa, idir 8 - 10 Meitheamh 2018.

Beidh ranganna Gaeilge ar fáil ag gach leibhéal, ón mbunleibhéal go dtí an t-ardleibhéal, á múineadh ag Gaeilgeoirí líofa dúchasacha. Beidh na foghlaimeoirí tumtha sa Ghaeilge, agus fiú lasmuigh d’am ranga beidh ceol, cluichí, agus gníomhaíochtaí chun cuidiú le na daltaí Gaeilge a fhoghlaim.

Seo í an ceathrú bliain atá an imeacht seo ar bun, agus is mór an tsuim atá ag iardhaltaí ann cheana féin.

Dúirt Saor Cairte Ó Seanáin, stiúrthóir agus comhbhunaitheoir na ceardlainne, go raibh sé an-sásta leis an suim atá léirithe ann chomh luath seo.

"Tá daoine ar bís le teacht ar ais chugainn. Bhain siad antaitneamh as cúrsa roimhe seo, agus tá siad ag tnúth le tabhairt faoi arís", arsa Ó Seanáin. "Léirigh na trí bliana roimhe seo dúinn go bhfuil an-spéis sa Ghaeilge sa Mheániarthar, agus táimid ag súil go mór go leanfaidh an imeacht seo amach sa todhchaí".

Maidir le "Iowa Irish"
Is ainm comhchoiteann é "Iowa Irish" tugtha ar trí ghrúpa in Iowa atá tiomnaithe do spreagadh na Gaeilge sa stáit. Lonnaithe i Des Moines, Cedar Rapids, agus Waterloo, eagraíonn siad ranganna Gaeilge rialta. Oibríonn siad chomh maith i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí eile a bhfuil baint acu le gnéithe éagsúla den chultúr Gaelach - stair, ceol, agus rince ina measc, agus glacann siad páirt in imeachtaí dá leithéid san Iowa Irish Fest.


Sonraí Teagmhála

Danise Shannon – Comheagraí– eija5393@gmail.com
Eoin Mac Giobúin – gaeilgedm@yahoo.com
Tá breis eolais ar fáil ar an Leathanach Ócáide Facebook –
https://www.facebook.com/events/361783577591995/